ERLNMYR

Blog

Opinie

Impro en Wetenschap — een teaser

De tekst hieron­der is een teas­er sec­tie uit de lan­gere tekst “Impro­vi­sa­tion and the Sci­en­tif­ic Method” door Gael Doorne­weerd-Per­ry en mezelf dat ver­scheen in het boek Essays on Improv (2022) door leden van The SIN net­work.Je kan nog een andere teas­er van ons hoofd­stok — over entropie — vin­den op Gael’s blog. Both Gael and I have a …
Nieuws

Publieksreacties op première Improbotics

Wij van Pre­pa­ree impro­visati­ethe­ater von­den het enorm ver­rassend hoe je AI kan inte­gr­eren met impro. Leuke ervar­ing! Een super­leuke, vernieuwende, ent­hou­si­aste en grap­pige voorstelling! Graag meer van dit! Super geheel! Grap­pige, inspir­erende leer­rijke voorstelling. Een aan­rad­er! Amai! Wat een sterke cast. Jul­lie zijn hele­maal geweldig. De robot is heel erg cool, maar wat het goed doet …
Nieuws

Improbotics in de media

Onze voorstelling Impro­bot­ics ging in pre­mière op 19 feb­ru­ari 2020 in Moon­beat in Meche­len, en daar werd best wel wat aan­dacht aan besteed in de media. Een opsom­ming: Gazet van Antwer­pen schreef een artikel (dat ook werd overgenomen door Het Nieuws­blad en De Stan­daard) en plaat­ste een foto van ons op de voor­pag­i­na van de …
Nieuws

Gezocht: stagiair (m/v/x) productie-assistent

Robots die acteren, onder­zoek­ers die in een spelshow terecht komen, en impro­visatie met live factcheck­ing? Dat klinkt als weten­schap­sthe­ater van ERLNMYR! Met onze twee nieuwe schoolvoorstellin­gen kun­nen we wel een sta­giair gebruiken als assis­tent pro­duc­tie & com­mu­ni­catie. Kom jij ons ver­voe­gen? Over het bedri­jf:ERLNMYR is een jonge spel­er in de sec­tor van de podi­umkun­sten. In …
Opinie

Hoe bouw ik mee aan de lokale improgemeenschap in 2019

Als je van impro­visatie houdt en de gemeen­schap die errond bestaat in Ned­er­land en Vlaan­deren, dan zijn er vele manieren om deze te onder­s­te­unen. Deze tekst geeft je heel wat ideeën die door Alex Fradera (UK) verza­meld zijn in de Brits/Ierse improg­e­meen­schap en door mij ver­taald zijn naar de Vlaams/Nederlandse taal en con­text. Iedereen die …
Reizen

Lesgeven in Toulouse … in het Frans

De laat­ste maand van 2018 bracht nog een nieuwe ervar­ing voor mij. Ik werd uitgen­odigd om een week­end lang een work­shop te geven over de voorstelling Weer­wol­ven aan TIC, een Franse impro­visatiegroep in Catus, nabij Toulouse. Hoewel mijn uitn­odig­ing van hun Ned­er­landse sec­re­taris Koos kwam, zou ik in het Frans les­geven. “Les loups-garous” was mijn …
Opinie

Prettige feestdagen!

Ik wil graag iedereen een warm ein­de­jaar toewensen met tijd voor fam­i­lie en vrien­den. Alvast de beste wensen voor 2019! Ik bezorg jul­lie graag nog een warm ker­st­gevoel met een film­p­je! Want afgelopen week mocht ik de Tal­en­tweek van Thomas More — Cam­pus Sanderus pre­sen­teren en muzikaal opluis­teren. Ing­mar en ik speelden er geïm­pro­viseerde lied­jes ten …
Opinie

Improviseren in een andere taal

Het was lang gele­den dat ik zoveel angst had voor een voorstelling. Het soort angst om op een podi­um te staan waar elk begin­nend arti­est mee heeft geworsteld. Maar nog meer dan dat, de angst om fouten te mak­en die elke impro­visator moet over­win­nen. Waarom? Ik speelde een voorstelling in een andere taal. Een tijdje …