Presenteren

ERLNMYR > Presenteren

Heeft u iemand nodig die een publiek kan boei­en? Iemand die dui­de­lijk spreekt en een goe­de hou­vast aan een eve­ne­ment kan geven? Iemand die een debat of panel­ge­sprek in goe­de banen kan lei­den?

Wij bie­den al het voor­gaan­de aan in een ster­ke com­bi­na­tie met weten­schap­pe­lij­ke voor­ken­nis.

Iemand die weet hoe de aca­de­mi­sche wereld in elkaar zit. Iemand die zelf al weten­schap­pe­lijk onder­zoek deed. Iemand met veel res­pect voor de de nuan­ces en spe­ci­fi­ci­teit van weten­schap­pe­lij­ke resul­ta­ten.