Welcom to our archive

Our Archive

Opinie

Hoe bouw ik mee aan de lokale improgemeenschap in 2019

Als je van impro­vi­sa­tie houdt en de gemeen­schap die errond bestaat in Neder­land en Vlaan­de­ren, dan zijn er vele manie­ren om deze te onder­steu­nen. Deze tekst geeft je heel wat idee­ën die door Alex Fra­de­ra (UK) ver­za­meld zijn in de Brits/Ierse impro­ge­meen­schap en door mij ver­taald zijn naar de Vlaams/Nederlandse taal en con­text. Ieder­een die …