Consultatie

ERLNMYR > Consultatie

Bespreek het met Ben
Kijk hier of er voor deze maand nog plekken vrij zijn voor Bespreek het met Ben en schri­jf je in.

Online Consultatie

Wil je graag feed­back op jouw idee, pre­sen­tatie of project dat met weten­schap­scom­mu­ni­catie te mak­en heeft? Wil je eens vri­jbli­jvend brain­stor­men over de mogelijkhe­den om jouw onder­zoek te pop­u­laris­eren of bred­er ken­baar te mak­en? Boek dan een online con­sul­tatie weten­schap­scom­mu­ni­catie en we zor­gen ervoor dat jouw idee een vliegende start krijgt! 

Projectaanvraag

Nog voor de aan­vraag van een nieuw onder­zoek­spro­ject is het belan­grijk om na te denken hoe en naar wie je erover gaat com­mu­niceren. Tegen­wo­ordig vra­gen de meeste fond­sor­gan­isaties dat je hier aan­dacht aan besteedt en je kan er zelfs bud­get voor aan­vra­gen. Een goed plan voor de out­reach van je project is dus een sterk voordeel en een streep­je voor op andere gelijk(w)aardige pro­jecten. Wij brain­stor­men graag mee en werken het des­gewenst ook mee uit. Hulp is slechts een mailt­je van je verwijderd!