Prettige feestdagen!

Written by Ben Verhoeven december 23, 2018 0 comment

Ik wil graag ieder­een een warm ein­de­jaar toe­wen­sen met tijd voor fami­lie en vrien­den. Alvast de bes­te wen­sen voor 2019!

Ik bezorg jul­lie graag nog een warm kerst­ge­voel met een film­pje! Want afge­lo­pen week mocht ik de Talent­week van Tho­mas More — Cam­pus San­de­r­us pre­sen­te­ren en muzi­kaal opluis­te­ren. Ingmar en ik speel­den er geïm­pro­vi­seer­de lied­jes ten voor­de­le van de Warm­ste Week. Zo speel­den we ook onder­staand lied­je, ter plek­ke ver­zon­nen op basis van een e‑mail van Ilse die lang­du­rig afwe­zig is door ziek­te. Zij wou haar collega’s en stu­den­ten bedan­ken.