Prettige feestdagen!

Written by Ben Verhoeven december 23, 2018 0 comment

Ik wil graag iedereen een warm ein­de­jaar toewensen met tijd voor fam­i­lie en vrien­den. Alvast de beste wensen voor 2019!

Ik bezorg jul­lie graag nog een warm ker­st­gevoel met een film­p­je! Want afgelopen week mocht ik de Tal­en­tweek van Thomas More — Cam­pus Sanderus pre­sen­teren en muzikaal opluis­teren. Ing­mar en ik speelden er geïm­pro­viseerde lied­jes ten voordele van de Warm­ste Week. Zo speelden we ook onder­staand lied­je, ter plekke ver­zon­nen op basis van een e‑mail van Ilse die lang­durig afwezig is door ziek­te. Zij wou haar collega’s en stu­den­ten bedanken.