Welcom to our archive

Our Archive

Opinie

Hoe bouw ik mee aan de lokale improgemeenschap in 2019

Als je van impro­vi­sa­tie houdt en de gemeen­schap die errond bestaat in Neder­land en Vlaan­de­ren, dan zijn er vele manie­ren om deze te onder­steu­nen. Deze tekst geeft je heel wat idee­ën die door Alex Fra­de­ra (UK) ver­za­meld zijn in de Brits/Ierse impro­ge­meen­schap en door mij ver­taald zijn naar de Vlaams/Nederlandse taal en con­text. Ieder­een die …
Opinie

Prettige feestdagen!

Ik wil graag ieder­een een warm ein­de­jaar toe­wen­sen met tijd voor fami­lie en vrien­den. Alvast de bes­te wen­sen voor 2019! Ik bezorg jul­lie graag nog een warm kerst­ge­voel met een film­pje! Want afge­lo­pen week mocht ik de Talent­week van Tho­mas More — Cam­pus San­de­r­us pre­sen­te­ren en muzi­kaal opluis­te­ren. Ingmar en ik speel­den er geïm­pro­vi­seer­de lied­jes …
Opinie

Improviseren in een andere taal

Het was lang gele­den dat ik zoveel angst had voor een voor­stel­ling. Het soort angst om op een podi­um te staan waar elk begin­nend artiest mee heeft gewor­steld. Maar nog meer dan dat, de angst om fou­ten te maken die elke impro­vi­sa­tor moet over­win­nen. Waar­om? Ik speel­de een voor­stel­ling in een ande­re taal. Een tijd­je …