wetenschap en improvisatie

wetenschap en improvisatie

ERLNMYR

Wat doen we?

ERLNMYR is gespe­ci­a­li­seerd in de com­bi­na­tie van impro­vi­sa­tie­the­a­ter en weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie en dat doen we in drie vor­men:

> LESSEN

> PRESENTEREN

> VOORSTELLINGEN

Wie zijn we?

ERLNMYR is de een­mans­zaak van impro­vi­sa­tor en doc­tor in de taal­kun­de Ben Ver­hoe­ven. Tij­dens zijn weten­schap­pe­lij­ke car­ri­è­re raak­te hij gefas­ci­neerd door weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie en gebruik­te daar ook steeds meer van zijn impro­vi­sa­tie­vaar­dig­he­den voor. 

> LEES MEER