Welcom to our archive

Our Archive

Opinie

Impro en Wetenschap — een teaser

De tekst hieron­der is een teas­er sec­tie uit de lan­gere tekst “Impro­vi­sa­tion and the Sci­en­tif­ic Method” door Gael Doorne­weerd-Per­ry en mezelf dat ver­scheen in het boek Essays on Improv (2022) door leden van The SIN net­work.Je kan nog een andere teas­er van ons hoofd­stok — over entropie — vin­den op Gael’s blog. Both Gael and I have a …