Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

Improbotics in de media

Onze voorstelling Impro­bot­ics ging in pre­mière op 19 feb­ru­ari 2020 in Moon­beat in Meche­len, en daar werd best wel wat aan­dacht aan besteed in de media. Een opsom­ming: Gazet van Antwer­pen schreef een artikel (dat ook werd overgenomen door Het Nieuws­blad en De Stan­daard) en plaat­ste een foto van ons op de voor­pag­i­na van de …