Lesgeven in Toulouse … in het Frans

Written by Ben Verhoeven januari 6, 2019 0 comment

De laat­ste maand van 2018 bracht nog een nieuwe ervar­ing voor mij. Ik werd uitgen­odigd om een week­end lang een work­shop te geven over de voorstelling Weer­wol­ven aan TIC, een Franse impro­visatiegroep in Catus, nabij Toulouse. Hoewel mijn uitn­odig­ing van hun Ned­er­landse sec­re­taris Koos kwam, zou ik in het Frans les­geven. “Les loups-garous” was mijn eerste work­shop in het Frans ooit en ondanks enkele ver­taaldinget­jes (niet eens fout­jes want serieus, wie wist er dat “cham­bre” in het Frans enkel de slaap­kamer is en niet een­der welke kamer, dat blijkt “pièce” te zijn) ging het veel vlot­ter dan ik dacht. Ik was echt ver­rast dat in het Frans les­geven gemakke­lijk­er ging dan in het Frans optre­den, wat ik al eerder deed, maar nu ik terug­denk is het wel logisch. Wan­neer ik les­geef, heb ik de hele work­shop voor­bereid en weet ik wat ik aan het doen ben. Ik moet ook min­der vertrouwen op het ver­staan van mijn scenepart­ners (de Fransen spreken notoir snel) omdat ik voor ver­duidelijk­ing kan vra­gen wan­neer nodig.

Omdat ik toch naar Toulouse ging gaan, con­tacteer­den Koos en ik ver­schil­lende andere improgroepen in Toulouse om te kijken of ik met hen kon werken in de dagen na de work­shop met TIC. Dit is alle­maal zo mooi op zijn poot­jes terecht gekomen. Op maandag­namid­dag gaf ik mijn work­shop “Garder les appa­rances” (Keep­ing up appear­ances) aan een groep van La Bulle Car­rée en dan op dins­da­gavond mijn work­shop “Pathos & Pas­sion” aan een groep van Melt­ing Pot. Bedankt Eric en Remy om dit te organiseren!

Een uit­geputte groep van Melt­ing Pot na een diepe duik in emoties tij­dens de Pathos & Passie workshop.

Niet alleen pro­fes­sioneel was dit een inspir­erende trip, maar ook op per­soon­lijk vlak. Tij­dens het week­end verbleef ik bij Koos en zijn vrouw Tineke in hun mooi lan­delijk huis­je. Zo’n warm welkom en toffe tijd daar. Ook maar zo gemakke­lijk om even Ned­er­lands te kun­nen spreken na een hele dag in het Frans les te geven. Ze namen me ook uit eten om de eend uit hun regio te proeven en ook al was hij iet­wat aange­brand, was hij toch nog lekker.

Koos, Tineke en ik.

Ook de vol­gende twee dagen waren een toffe logeer­par­tij, dit keer bij Eric en zijn fam­i­lie. Ik kende Eric nog van Lyon Improv Fest eerder dit jaar waar we samen een work­shop bij Pat­ti Stiles vol­gden. Het was een plezi­er je terug te zien, je fam­i­lie te ont­moeten, en mee de ver­jaardag van je zoon­t­je te vieren. Joyeux anniver­saire, Neil!

Fan­ny, Neil, Eric en ik.