Lessen

ERLNMYR > Lessen

Tij­dens zijn doc­to­raat­stu­die merk­te Ben dat vaar­dig­he­den uit het impro­vi­sa­tie­the­a­ter ook hiel­pen om weten­schap­pe­lijk onder­zoek te com­mu­ni­ce­ren naar een publiek. Lezin­gen wor­den leven­di­ger en de bood­schap blijft beter han­gen bij de luis­te­raars. Niet enkel in de weten­schap maar ook bin­nen een bedrijf zijn goe­de com­mu­ni­ca­tie- en ande­re men­se­lij­ke vaar­dig­he­den essentieel.

ERLNMYR helpt u graag met 

  • een cur­sus toe­ge­pas­te impro­vi­sa­tie voor soft skills, of een­ma­li­ge workshop,
  • één-op-één coa­ching voor spre­ken voor publiek,
  • een onge­wo­ne teambuilding.

Een cursus toegepaste improvisatie voor soft skills

  • Spre­ken voor publiek,
  • samen­wer­ken, 
  • idee­ën genereren, 
  • omgaan met onzekerheid, 
  • empa­thisch luisteren,

Blin­ken uw mede­wer­kers in al deze vaar­dig­he­den uit, dan loopt de inter­ne wer­king van uw orga­ni­sa­tie als een geo­lie­de machi­ne. In meer­de­re ses­sies alle skills bij­scha­ven of net een paar uur op één onder­werp die­per ingaan? De work­shop past zich naar uw noden aan.

Presentatiekliniek Wetenschapscommunicatie

Hoe krijg je een bre­der publiek warm voor een idee, pro­ject of weten­schap­pe­lijk onder­zoek? Laat tij­dens deze work­shop jouw pre­sen­ta­tie los op een test­pu­bliek en leer van de ande­re deel­ne­mers. De opbou­wen­de tips van doc­tor in de taal­kun­de Ben Ver­hoe­ven stu­ren bij waar nodig. Een les­idee aan de kin­der­u­ni­ver­si­teit, een praat­je voor de Sci­en­ce Slam of een ande­re vorm van weten­schaps­com­mu­ni­ca­tie, we gaan er samen mee aan de slag. Zo bie­den we elkaar een fris­se blik, cre­a­tie­ve bij­stand en opbou­wen­de feedback.

Één-op-één coaching voor publiek spreken

Heeft u een belang­rij­ke pre­sen­ta­tie voor de boeg? Ver­de­dig je bin­nen­kort je doc­to­raat of een pro­ject­aan­vraag? Dan is het tijd voor een per­soon­lij­ke aan­pak. We gaan aan de slag met de tech­nie­ken uit impro­vi­sa­tie­the­a­ter om je public spea­king op punt te stel­len. Ver­der wendt Ben al zijn exper­ti­se als weten­schaps­com­mu­ni­ca­tor en voor­ma­lig onder­zoe­ker aan om je pre­sen­ta­tie hele­maal op punt te stel­len. Uit­komst van de coa­ching? Zelf­ze­ker voor een publiek staan en de bood­schap hel­der overbrengen! 

Een ongewone teambuilding

De boog kan niet altijd gespan­nen staan, dus zet de werk­knop maar even uit. Met een work­shop impro­vi­sa­tie­the­a­ter leert u uw collega’s op een hila­ri­sche manier beter ken­nen. Een speel­se bena­de­ring van impro­vi­sa­tie en een onver­ge­te­lij­ke teambuilding! 

Impro voor improvisatoren

Ben je zelf al impro­vi­sa­tie­spe­ler? Dan is ons aan­bod met artis­tie­ke work­shops wat je zoekt. Deze wor­den regel­ma­tig gege­ven aan ver­schil­len­de groe­pen in Bel­gië en in het buitenland.

> LEES MEER