Welcom to our archive

Our Archive

Nieuws

Publieksreacties op première Improbotics

Wij van Pre­pa­ree impro­visati­ethe­ater von­den het enorm ver­rassend hoe je AI kan inte­gr­eren met impro. Leuke ervar­ing! Een super­leuke, vernieuwende, ent­hou­si­aste en grap­pige voorstelling! Graag meer van dit! Super geheel! Grap­pige, inspir­erende leer­rijke voorstelling. Een aan­rad­er! Amai! Wat een sterke cast. Jul­lie zijn hele­maal geweldig. De robot is heel erg cool, maar wat het goed doet …
Nieuws

Improbotics in de media

Onze voorstelling Impro­bot­ics ging in pre­mière op 19 feb­ru­ari 2020 in Moon­beat in Meche­len, en daar werd best wel wat aan­dacht aan besteed in de media. Een opsom­ming: Gazet van Antwer­pen schreef een artikel (dat ook werd overgenomen door Het Nieuws­blad en De Stan­daard) en plaat­ste een foto van ons op de voor­pag­i­na van de …