Welcom to our archive

Our Archive

Opinie

Impro en Wetenschap — een teaser

De tekst hieron­der is een teas­er sec­tie uit de lan­gere tekst “Impro­vi­sa­tion and the Sci­en­tif­ic Method” door Gael Doorne­weerd-Per­ry en mezelf dat ver­scheen in het boek Essays on Improv (2022) door leden van The SIN net­work.Je kan nog een andere teas­er van ons hoofd­stok — over entropie — vin­den op Gael’s blog. Both Gael and I have a …
Opinie

Hoe bouw ik mee aan de lokale improgemeenschap in 2019

Als je van impro­visatie houdt en de gemeen­schap die errond bestaat in Ned­er­land en Vlaan­deren, dan zijn er vele manieren om deze te onder­s­te­unen. Deze tekst geeft je heel wat ideeën die door Alex Fradera (UK) verza­meld zijn in de Brits/Ierse improg­e­meen­schap en door mij ver­taald zijn naar de Vlaams/Nederlandse taal en con­text. Iedereen die …
Opinie

Prettige feestdagen!

Ik wil graag iedereen een warm ein­de­jaar toewensen met tijd voor fam­i­lie en vrien­den. Alvast de beste wensen voor 2019! Ik bezorg jul­lie graag nog een warm ker­st­gevoel met een film­p­je! Want afgelopen week mocht ik de Tal­en­tweek van Thomas More — Cam­pus Sanderus pre­sen­teren en muzikaal opluis­teren. Ing­mar en ik speelden er geïm­pro­viseerde lied­jes ten …
Opinie

Improviseren in een andere taal

Het was lang gele­den dat ik zoveel angst had voor een voorstelling. Het soort angst om op een podi­um te staan waar elk begin­nend arti­est mee heeft geworsteld. Maar nog meer dan dat, de angst om fouten te mak­en die elke impro­visator moet over­win­nen. Waarom? Ik speelde een voorstelling in een andere taal. Een tijdje …