Publieksreacties op première Improbotics

Written by Ben Verhoeven maart 9, 2020 0 comment

 • Wij van Pre­pa­ree impro­visati­ethe­ater von­den het enorm ver­rassend hoe je AI kan inte­gr­eren met impro. Leuke ervaring!
 • Een super­leuke, vernieuwende, ent­hou­si­aste en grap­pige voorstelling! Graag meer van dit!
 • Super geheel! Grap­pige, inspir­erende leer­rijke voorstelling. Een aanrader!
 • Amai! Wat een sterke cast. Jul­lie zijn hele­maal geweldig. De robot is heel erg cool, maar wat het goed doet werken zijn JULLIE
 • Leuke en grap­pige show die af is! Zou leuk zijn indi­en de shows ook kun­nen opgenomen wor­den in het neu­raal netwerk. Veel suc­ces met jul­lie tournee! Brigitte.
 • Pro­fi­ci­at. Het was een leuke voorstelling. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar impro­visati­ethe­ater kwam kijken en ik heb ervan genoten. Nog veel plezi­er en succes!
 • Top­pro­duc­tie — super leer­rijk (mss soms wat meer duid­ing nodig over som­mige AI tech­nolo­gieën voor jon­geren of oud­eren 🙂 ) Mooie scenografie en kos­tu­umon­twerp. Veel suc­ces op tour.
 • Alex, je bent een kleine robot die niet alleen acteurs beweegt, maar de hele zaal mee­neemt in je ver­haal! Knap! Ingrid
 • Fascinerend con­cept. Ik ben enorm benieuwd hoe de tech­nolo­gie over enkele jaren eruit zal zien. Hopelijk wordt jul­lie fan­tastisch team dan niet volledig ver­van­gen door robots! Hoed­je af! En tot onder de lantaarnpaal.
 • Dikke pro­fi­ci­at! Ongelooflijke evo­lu­tie van de eerste ver­sie! Veel suc­ces met de tour! Peter
 • Mooi ensem­ble! Pro­fi­ci­at! Het was een zeer aan­ge­name ken­nis­mak­ing met Alex & team. Succes!
 • Heel orig­inele for­mule! Wel oppassen, bin­nen 20 jaar nemen de impro­bots miss­chien jul­lie job over! Stefaan
 • Geweldige cast!
 • Het was een leuke voorstelling en de robot was heel cool. Meer fan van de kor­tere stuk­jes. Het lange stuk duurde iets te lang. Maar het geheel was super­grap­pig en tof. Veel suc­ces met het vervolg.
 • Heel goed, echt cool hoe dat de cast werkt. Het is mooi gedaan, een dikke duim! Ik ben nu echt over­tu­igd van pro­gram­meren. Ik kwam met geen zin hier bin­nen en ik kom met keiveel zin en inter­esse buiten. Goed gedaan! xx Jolie, dochter van Griet
 • Pro­fi­ci­at met deze super­leuke en hyper­o­rig­inele voorstelling! Mijn kind­jes van 10 & 12 hebben er ook van genoten! Het mocht eigen­lijk best nog langer zijn! Katrien
 • Ik vond het een toffe voorstelling, maar in de voorstelling werd er vooral getoond wat hij alle­maal kan. Het zou leuk zijn als Alex zelf zou meespe­len in ver­haalt­jes. Annelien (12 jaar) dochter van Katrien
 • Alex! Ik wil met jou in de sauna.
 • Een ver­rijk­ing voor het impro­visati­ethe­ater! Heel inge­nieus ont­wor­pen. Zeer vermakelijk!
 • Pro­fi­ci­at met jul­lie leuke en toch ook wel leer­rijke voorstelling.