Improbotics in de media

Written by Ben Verhoeven februari 28, 2020 0 comment

Onze voorstelling Impro­bot­ics ging in pre­mière op 19 feb­ru­ari 2020 in Moon­beat in Meche­len, en daar werd best wel wat aan­dacht aan besteed in de media. Een opsomming:

Gazet van Antwer­pen schreef een artikel (dat ook werd overgenomen door Het Nieuws­blad en De Stan­daard) en plaat­ste een foto van ons op de voor­pag­i­na van de Mechelse editie.

Ben Ver­ho­even ging met onze chat­bot Alex langs bij Radio 2 voor een ocht­end­in­ter­view bij Sharon en Dennis.

Eos Weten­schap en Knack Data News kwa­men kijken naar de pre­mière en schreven daar een artikel over.